By in Zdrav život, Živimo bolje
No comments

Počeci Ninđucua su obavijeni velom tajne, ali je činjenica da ova vještina borenja zadire duboko u istoriju i prvi put se pominje oko 520. godine. Među drevnim postojećim dokumentima postoje zapisi da je zbog nestabilnih prilika određeni broj kineskih ratnika tj. generala, monaha, taoističkih mudraca pobjegao iz Kine u Japan gdje su tom prilikom sa sobom donijeli akumulirano znanje iz vojne strategije, filozofije, folklora, medicine i drugih prirodnih nauka gdje su se sva ta znanja počela prenositi i usvajati od brojnih generacija Japanskih praktičara.

Tadašnji Japan je bio podijeljen na veliki broj provincija kojima su upravljali lokalni gospodari (daimjo) i između njih su se vodili česti ratovi. U tim vremenima drevne ninje, koje su živjeli po japanskim selima, su bili pod stalnim pritiskom šogunove vojske koje je htjela da ih uništi. Bilo im je zabranjeno nošenje i korištenje bilo kakvog oružja. Da bi se na neki način sačuvali i zaštitili morali su razvijati posebne vještine. Na taj način se razvio jedan poseban i savršen oblik borenja, gdje se koristio minimum fizičke snage koristeći prirodne pokrete i univerzalne prirodne principe, a takođe upotrebljavane su alatke i drugi predmeti iz svakodnevnog života kao oružje. Takav način ratovanja je prenešan i danas, da oružja budu tajnovita kao i da se vrlo kreativno primjenjuju.

Na japanskom jeziku se riječ ,,Ninja” može pisati ideogramom i tada ima značenje Shinobi. Shinobi se nadalje može prevesti “Shi” – aktivan čovjek, isto znači i ekspert, majstor, “No” je posvojna zamjenica, a “Bi” – znači informacija. Shinobi je prema tome majstor, odnosno netko, tko se razumije u prikupljanje informacija. Japanski ideogram ,,kanji “ za Shinobi ili Nin sastoji se iz dva znaka ,,Ken“ što označava mač ili oštricu i ,,Kokoro” što označava srce ili dušu, i može se tumačiti na više načina kao: “duh čovjeka i oštrica”, “mač mora slijediti srce, a srce mora biti oštro kao mač”, isto tako i “tajnovito”, “skriveno”, “izdržljivo”, “ustrajno”, “strpljivo” u fizičkom i u mentalnom smislu.

Razvoj i opstanak Ninđucua tokom više od hiljadu godina leži u njenom tradicionalnom prenošenju sa generacije na generaciju, a isto tako njenom usavršavaju i prilagodjavanju savremenom načinu života i savremenim metodama i načinima borbe. Zbog kombinacije različitih tradicionalnih stilova borenja, koji su se oblikovali kroz realna borbena iskustva na život i smrt, Ninđucu se sa pravom smatra jednom od najefikasnijih borilačkih vještina današnjice. U njoj nema ograničenja i striktnih pravila. Jedino pravilo je da se što prije pronađe protivnikova slaba tačka i način kako ga dovesti u poziciju u kojoj se lako može kontrolisati.

Ninđucu nije samo sredstvo za borbu ili preživljavanje, već je vještina koja nas uči kako razumjeti univerzum, razviti svoje fizičke i psihičke potencijale, razviti moralnu i fizičku ravnotežu, kako dobro živjeti i razviti kreativno i srećno življenje, kako razviti svoj pozitivan duh, kako se oduprijeti i razviti komunikaciju, kako prevaziđi strah, kako dobiti samopoštovanje. U životu nailazimo na različite prepreke i probleme koji imaju svoj uzrok, a Ninđucu nam pomaže da se ne zaustavljamo pred njima već da ih pređemo i postanemo sve jači i jači.

– Zašto se odlučiti na treniranje borilačke vještine Ninđucu?

Iako se radi o borilačkoj vještini staroj više od hiljadu godina, većina malo zna o njoj, često misleći da su to samo neke fore i fazoni koje su gledali u filmovima, da se vitla sa nekakvim štapovima, da tu nema pravih tehnika i slično. Tome su na žalost doprinjeli brojni niskobudžetni holivudski filmovi, koji krajnje suprotno predstavljaju jednog nindžu i bacaju ljagu na ovu izuzetnu vještinu. Drevne nindže su upotrebom vještine osiguravale samo opstanak tj. egzistenciju svojih porodica, a ne bili nasilnici kako to prikazuju brojni filmovi kojima je na kraju svega jedino bitna senzacija i zarada.

Sportsko bazirani sistemi koji su nastali novijeg datuma, iako imaju svoje korijenje u tradicionalnim borilačkim vještinama, dodata su im sportska pravila kako bi se takmičili na raznim turnirima, ne uče se nositi sa savremenim konfliktnim situacijama. Svako pa i najmanje ograničenje nas u nezavidnoj i opasnoj situaciji može koštati života i drugih posljedica zavisno od konkretne situacije.

Ninđucu čini realno baziran sistem tehnika i metoda treninga, obuhvata kompletan sistem borenja. Podučava vas da sve što radite, radite imajući u vidu realne životne situacije u kojima se možete naći i kako iz njih uspješno da izađete kao pobjednici. Banalan primjer je, ukoliko padnete na beton, a ne znate ili to uradite nepravilno, protivnik neće morati da nas ni napadne jer ste sami sebe onesposobili za borbu. Isto tako, ukoliko izvedete udarac ili neku tehniku nepravilno, možete sami sebe povrijediti. Veoma mali broj majstora borilačkih sportova i vještina će to da vam kaže, da li što ne znaju ili ne žele, tj. bitno im da je tehnika atraktivna, a kako ćete s njom proći u realnosti im je manje važno.

U današnja vremena svjedoci smo učestalih ispoljavanja napada i nasilja jačih prema slabijima, raznih oblika netrpeljivosti i sl. tako da se ova vještina može primjeniti u efikasnoj odbrani i to bez obzira na vaš pol, starost, profesiju i drugo. Koliko je ovo jedinstvena i univerzalna vještina, ista se bez problema može primijeniti bilo za podučavanje žena i djevojaka efikasnom fizičkom i psihičkom suprostavljanju potencijalnom napadaču, obuci policije, prilagoditi vježbama za djecu itd. Većina današnjih borilačkih vještina postaje ograničena sa godinama dok kod Ninđucua to nije slučaj. Primjer je za to velemajstor naše vještine, Soke-a Dr. Masaaki Hatsumi koji sad u 88. godini života drži treninge i nevjerovatno je superioran u odnosu na mlađe praktičare od sebe.

– Prije nego što počnete da vježbate borilačke vještine, provjerite šta one nude i kod koga ćete trenirati.

U vremenima tranzicije i relativno loše finansijske situacije, svjedoci smo otvaranja brojnih klubova, još brojnijih borilačkih vještina. Bilo je situacija da su pojedinci poslije mnogo provedenih godina u treningu došli u konfliktnu situaciju kada su „izvukli deblji kralj“, nakon čega su doživjeli veliko razočaranje. Savjet je da se kandidat za trening po mogućnosti upozna sa što većim brojem borilačkih vještina i vidi šta sve one pružaju, te nakon toga dopusti svome srcu i umu da donese odluku. Naravno, na pravi izbor utiče i vaša inteligencija, pronicljivost i koliko ste sposobni da zaključujete šta je dobro, a šta nije. Bolje je provesti tri godine tražeći pravog Senseia, neko isto toliko provesti kod lošeg. Naravno treba imati na umu i izreku našeg Senseia ,,svaka ptica svome jatu leti”.

– Ko smo mi?

Ninđucu dojo Shinobi Banja Luka je član Bujinkan Dojo-a sa sjedištem u Japanu pod vođstvom Soke-a Dr. Masaaki Hatsumi. To je jedina organizacija u okviru koje se praktikuje originalni Ninđucu, a koju je u čast svog pokojnog Ninja majstora Toshitsugu Takamatsu-a uspostavio Soke Dr. Masaaki Hatsumi koji je posljednji potomak i jedini Ninja danas. Sensei (učitelji) u našem dojou imaju Shidoshi ho licencu koju izdaje Hatsumi Sensei, praktikuju Ninđucu skoro dvadeset godina, kvalifikovani su i renomirani za podučavanje budućih praktičara.

S obzirom da postoji direktna veza sa Bujinkan Dojo-m, treninzi u našem dojo-u se ne razlikuju puno od treninga koji se odrzavaju u dojo-ima u Japanu.

Ninjutsu Dojo Shinobi Banja Luka
Website: http://www.ninjutsurs.com
Facebook: ninjutsuklubshinobi

Ganbatte Kudasai! (Samo naprijed!)

Tekst i fotografije: Goran Keleman i Slobodan Jotić, instruktori ninđucua

O autoru

Centar za bolji kvalitet života
Centar za bolji kvalitet životaŽivimo bolje!
Pravimo male korake za nas, male za našu zajednicu, male i za čovječanstvo... ali čvrstog smo koraka i neumorni – Centar za bolji kvalitet života.
Podijelite ovaj članak s onima koje volite!

Pravimo male korake za nas, male za našu zajednicu, male i za čovječanstvo... ali čvrstog smo koraka i neumorni – Centar za bolji kvalitet života.