Raspored aktivnosti

rujan, 2023
Ponedjeljak
28
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 28/08/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Utorak
29
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 29/08/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
Srijeda
30
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 30/08/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Četvrtak
31
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 31/08/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
Petak
1
2 AKTIVNOSTI
Petak, 01/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Subota
2
1 AKTIVNOSTI
Subota, 02/09/2023
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
Nedjelja
3
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 03/09/2023
Argentinski tango 18:00 - 21:00
4
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 04/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
5
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 05/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
6
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 06/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
7
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 07/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
8
2 AKTIVNOSTI
Petak, 08/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
9
1 AKTIVNOSTI
Subota, 09/09/2023
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
10
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 10/09/2023
Argentinski tango 18:00 - 21:00
11
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 11/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
12
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 12/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
13
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 13/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
14
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 14/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
15
2 AKTIVNOSTI
Petak, 15/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
16
1 AKTIVNOSTI
Subota, 16/09/2023
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
17
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 17/09/2023
Argentinski tango 18:00 - 21:00
18
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 18/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
19
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 19/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
20
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 20/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
21
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 21/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
22
2 AKTIVNOSTI
Petak, 22/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
23
1 AKTIVNOSTI
Subota, 23/09/2023
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
24
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 24/09/2023
Argentinski tango 18:00 - 21:00
25
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 25/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
26
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 26/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
27
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 27/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
28
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 28/09/2023
Argentinski tango 20:00 - 22:00
29
2 AKTIVNOSTI
Petak, 29/09/2023
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
30
1 AKTIVNOSTI
Subota, 30/09/2023
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
1
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 01/10/2023
Argentinski tango 18:00 - 21:00