Raspored aktivnosti

lipanj, 2024
Ponedjeljak
27
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 27/05/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Utorak
28
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 28/05/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
Srijeda
29
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 29/05/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Četvrtak
30
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 30/05/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
Petak
31
2 AKTIVNOSTI
Petak, 31/05/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Subota
1
1 AKTIVNOSTI
Subota, 01/06/2024
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
Nedjelja
2
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 02/06/2024
Argentinski tango 18:00 - 21:00
3
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 03/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
4
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 04/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
5
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 05/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
6
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 06/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
7
2 AKTIVNOSTI
Petak, 07/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
8
1 AKTIVNOSTI
Subota, 08/06/2024
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
9
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 09/06/2024
Argentinski tango 18:00 - 21:00
10
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 10/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
11
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 11/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
12
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 12/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
13
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 13/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
14
2 AKTIVNOSTI
Petak, 14/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
15
1 AKTIVNOSTI
Subota, 15/06/2024
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
16
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 16/06/2024
Argentinski tango 18:00 - 21:00
17
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 17/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
18
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 18/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
19
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 19/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
20
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 20/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
21
2 AKTIVNOSTI
Petak, 21/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
22
1 AKTIVNOSTI
Subota, 22/06/2024
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
23
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 23/06/2024
Argentinski tango 18:00 - 21:00
24
2 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 24/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
25
1 AKTIVNOSTI
Utorak, 25/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
26
2 AKTIVNOSTI
Srijeda, 26/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
27
1 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 27/06/2024
Argentinski tango 20:00 - 22:00
28
2 AKTIVNOSTI
Petak, 28/06/2024
Revolution fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live healthy fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
29
1 AKTIVNOSTI
Subota, 29/06/2024
Samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
30
1 AKTIVNOSTI
Nedjelja, 30/06/2024
Argentinski tango 18:00 - 21:00