Raspored aktivnosti

oktobar, 2020
Ponedjeljak
28
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 28/09/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
Utorak
29
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 29/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
Srijeda
30
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 30/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
Četvrtak
1
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 01/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
Petak
2
4 AKTIVNOSTI
Petak, 02/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
Subota
3
2 AKTIVNOSTI
Subota, 03/10/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
Nindža fitnes i samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
Nedjelja
4
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 04/10/2020
5
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 05/10/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
6
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 06/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
7
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 07/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
8
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 08/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
9
4 AKTIVNOSTI
Petak, 09/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
10
2 AKTIVNOSTI
Subota, 10/10/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
Nindža fitnes i samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
11
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 11/10/2020
12
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 12/10/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
13
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 13/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
14
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 14/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
15
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 15/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
16
4 AKTIVNOSTI
Petak, 16/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
17
2 AKTIVNOSTI
Subota, 17/10/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
Nindža fitnes i samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
18
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 18/10/2020
19
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 19/10/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
20
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 20/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
21
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 21/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
22
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 22/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
23
4 AKTIVNOSTI
Petak, 23/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
24
2 AKTIVNOSTI
Subota, 24/10/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
Nindža fitnes i samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
25
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 25/10/2020
26
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 26/10/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
27
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 27/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
28
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 28/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
29
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 29/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
30
4 AKTIVNOSTI
Petak, 30/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
31
2 AKTIVNOSTI
Subota, 31/10/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
Nindža fitnes i samoodbrana za žene 12:00 - 13:00
1
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 01/11/2020