Više o ovoj aktivnosti

Nažalost, surova realnost današnjice je takva da su napadi na žene sve frekventniji. Mi smo odlučili da ne sjedimo skrštenih ruku po tom pitanju.

Uz naše verzirane instruktore iz kluba Bujinkan Ninjutsu Dojo Shinobi Banja Luka, naučite praktične vještine koje Vam nekada mogu biti od velikog značaja!

Trener

Ninjutsu Dojo Shinobi

Ninjutsu dojo Shinobi Banja Luka je član Bujinkan Dojo-a  sa sjedištem u Japanu pod vođstvom Soke-a Dr. Masaaki Hatsumi. To je jedina organizacija u okviru koje se praktikuje originalni Ninjutsu. S obzirom da imamo direktnu vezu sa Bujinkan Dojo-m, treninzi u našem dojo-u se ne razlikuju od treninga koji se održavaju u dojo-ima u Japanu.

Saznajte više

Raspored

subota 12:00 - 13:00