O treneru: Ninjutsu Dojo Shinobi

Ninjutsu dojo Shinobi Banja Luka je član Bujinkan Dojo-a  sa sjedištem u Japanu pod vođstvom Soke-a Dr. Masaaki Hatsumi. To je jedina organizacija u okviru koje se praktikuje originalni Ninjutsu.

S obzirom da imamo direktnu vezu sa Bujinkan Dojo-m, treninzi u našem dojo-u se ne razlikuju od treninga koji se održavaju u dojo-ima u Japanu.

RASPORED ČASOVA

Samoodbrana za žene
subota 12:00 - 13:00