O treneru: Željana

Trener plesa i fitnesa, pa su tako i njeni treninzi su osmišljeni budu kvalitetni, raznovrsni i zanimljivi, prije svega djeci koja se prvi put susreću sa hip-hop plesom i grupnim aktivnostima.

RASPORED ČASOVA

Hip-hop ples za djecu i omladinu
utorak 19:00 - 20:00
subota 11:00 - 12:00