Raspored aktivnosti

rujan, 2020
Ponedjeljak
31
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 31/08/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
Utorak
1
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 01/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
Srijeda
2
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 02/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
Četvrtak
3
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 03/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
Petak
4
4 AKTIVNOSTI
Petak, 04/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
Subota
5
1 AKTIVNOSTI
Subota, 05/09/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
Nedjelja
6
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 06/09/2020
7
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 07/09/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
8
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 08/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
9
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 09/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
10
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 10/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
11
4 AKTIVNOSTI
Petak, 11/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
12
1 AKTIVNOSTI
Subota, 12/09/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
13
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 13/09/2020
14
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 14/09/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
15
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 15/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
16
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 16/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
17
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 17/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
18
4 AKTIVNOSTI
Petak, 18/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
19
1 AKTIVNOSTI
Subota, 19/09/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
20
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 20/09/2020
21
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 21/09/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
22
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 22/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
23
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 23/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
24
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 24/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
25
4 AKTIVNOSTI
Petak, 25/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
26
1 AKTIVNOSTI
Subota, 26/09/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
27
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 27/09/2020
28
3 AKTIVNOSTI
Ponedjeljak, 28/09/2020
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
29
3 AKTIVNOSTI
Utorak, 29/09/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
30
4 AKTIVNOSTI
Srijeda, 30/09/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
1
3 AKTIVNOSTI
Četvrtak, 01/10/2020
Kubanska salsa 19:00 - 20:00
Energy Fitness (napredna grupa) 20:00 - 21:00
Kubanska salsa 21:00 - 22:00
2
4 AKTIVNOSTI
Petak, 02/10/2020
Dance Fitness (Zumba) 18:00 - 19:00
Revolution Fitness (napredna grupa) 19:00 - 20:00
Live Healthy Fitness (početna grupa) 20:00 - 21:00
Total body workout 21:00 - 22:00
3
1 AKTIVNOSTI
Subota, 03/10/2020
Energy Fitness (napredna grupa) 10:00 - 11:00
4
NEMA AKTIVNOSTI
Nedjelja, 04/10/2020